Kopā ceļā uz panākumiem Partneris ES finansējuma piesaistē

Finansējuma piesaiste


Mūsu pamatdarbība ir ES fondu un citu finanšu instrumentu – Norvēģijas finanšu instrumenta, EEZ finanšu instrumenta, Emisiju kvotu izsoles instrumenta u.c. - finansējuma piesaiste.

  • Palīdzam piemeklēt atbilstošāko risinājumu – atbalsta programmu.
  • Izvērtējam plānotā projekta konkurētspēju un palīdzam to paaugstināt.
  • Izstrādājam projekta pieteikumu ar pavadošo dokumentāciju (biznesa plāni, izmaksu – ieguvumu analīze u.c.) un konsultējam par pārējiem nepieciešamajiem pavaddokumentiem.
  • Pēc projekta apstiprināšanas, palīdzam to īstenot – izstrādājam projekta atskaites un sniedzam konsultācijas ar projekta īstenošanu saistīto prasību ievērošanai.

Projekti


Mēs specializējamies projektu izstrādē šādās jomās:

icon

Ražošanas infrastruktūra

Ražošanas infrastruktūras projekti, galvenokārt, ietver šādas atbalsta aktivitātes: ražošanas ēku būvniecība, ražošanas ēku rekonstukcija, ražošanas teritorijas labiekārtošana, ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana. Atbalsts tiek sniegts ar mērķi ieviest ražošanā jaunus vai uzlabotus produktus/pakalpojumus, radīt jaunas darba vietas un stiprināt uzņēmumu pētniecības un inovāciju potenciālu. Atbalsts tiek piešķirts ražošanas nozares uzņēmumiem.

icon

Energoefektivitāte

Energoefektivitātes joma ietver plašu atbalstāmo aktivitāšu klāstu, sākot no ēku siltināšanas darbiem, ražošanas iekārtu nomaiņu, tās aizvietojot ar energoefektīvākām iekārtām, līdz pat, atjaunojamo enerģiju ražojošo iekārtu (apkures katlu, saules paneļu, kolektoru, vēja ģenerātoru uc.) iegādi un uzstādīšanu, kā arī energoefektīva LED apgaismojuma nomaiņu. Atblasta mērķis ir samazināt siltumanerģijas un elektroenerģijas patēriņu. Uz atbalstu var pretendēt ražošanas uzņēmumi, centralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības un to iestādes.

icon

Inovācijas un pētniecība

Pētniecības projekti tiek izstrādāti individuāli vai sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām. Atbalsts tiek piešķirts līgumpētījumiem, zinātniskā personāla atalgojumam, komandējumiem, nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegādei, kā arī sertificēšanas, testēšanas un patnentēšanas pakalpojumiem. Atbalsta mērķis ir jaunu zināšanu radīšana konkurētspējas uzlabošanai. Uz atbalstu var pretendēt dažādu nozaru uzņēmumi un zinātniskās institūcijas.

Panākumi


Mūsu komandā ir profesionāļi ar vairāk kā 10 gadu pieredzi ES fondu un citu atbalsta instrumetu finansējuma piesaistē, kas ir vadījuši šādu uzņēmumu projektu izstrādi:

image

SIA “Volburg”

image

AS “Mārupes Metālmeisters”

image

SIA “Eko Nams”

image

STATS grupa

image

AS “Valmieras stikla šķiedra”

image

AS “Olainfarm”

Mūsu komanda ir izstrādājusi un īstenojusi vairāk kā:


icon

280

projektus

icon

70

milj. eiro piesaistītais finansējums

Izmantojiet mūsu pieredzi un zināšanas finansējuma piesaistē!


  • Mēs padarām sarežģīto saprotamu
  • Mēs atrodam labākos risinājumus
  • Mēs saredzam iespējas un rīkojamies
  • Mēs uzņemamies atbildību
  • Mēs cenšamies sniegt vairāk kā no mums sagaida.